Masukkan detail yang diperlukan. Rujuk Panduan berkenaan Kalkulator Pelan Medical Card di bahagian bawah untuk keterangan lanjut.

Panduan

Faedah Pelan Medical Card

Perlindungan Asas Pelan Medical Card
Umur Pendaftaran 14 Hari Sehingga Umur 70 Tahun
Melindungi Sehingga Umur 100 Tahun
Had Seumur Hidup Tiada Had
Fleksibiliti Pelan Medical Card
Pilihan Penjimatan Kos Deduktibel RM500 / Ko-Takaful 20%
Pilihan Had Harga Bilik (Harian) RM180 / RM250 / RM350
Had Tahunan RM180,000 / RM250,000 / RM350,000
Fleksibiliti Pelan Medical Card
Pilihan Penjimatan Kos Deduktibel RM500 / Ko-Takaful 20%
Pilihan Had Harga Bilik (Harian) RM180 / RM250 / RM350
Had Tahunan RM180,000 / RM250,000 / RM350,000
Pilihan Tambahan Booster Had Tahunan Untuk Bilik RM250 / RM350
Had Tahunan Booster Bilik RM250 RM1 Juta
Had Tahunan Booster Bilik RM350 RM1.5 Juta
Penjagaan Dalam Hospital (Wad)
1. Had Harga Bilik (Sehingga 150 Hari Setiap Tahun) RM180 / RM250 / RM350
2. Unit Rawatan Rapi (Sehingga 150 Hari Setiap Tahun)
3. Yuran Berkaitan Semasa Dalam Hospital
Mengikut Had Tahunan
Penjagaan Luar Hospital (Pesakit Luar)
1. Pra-Penghospitalan (60 Hari Sebelum Diwadkan)
2. Selepas Penghospitalan (150 Hari Selepas Rawatan Di Wad)
3. Rawatan Dialisis Buah Pinggang Dan Kanser Pesakit Luar
4. Rawatan Kecemasan Pesakit Luar Akibat Kemalangan (Termasuk Rawatan Pergigian) Dan 30 Hari Rawatan Susulan
Mengikut Had Tahunan
5. Rawatan Pesakit Luar (untuk Setiap Tahun)
• Bronkitis, Influenza, Denggi dan Pneumonia
RM3,000 / RM4,000 / RM6,000
Penjagaan Tambahan
1. Penjagaan Home Nursing (Had Seumur Hidup 180 Hari) RM3,000 / RM4,000 / RM6,000
2. Pemindahan Perubatan Kecemasan Dan Penghantaran Balik USD 1 Juta
3. Faedah Elaun Tunai Wad Jika Dimasukkan Ke Unit Rawatan Rapi (ICU) Minima 5 Hari atau Diwadkan Minima 15 Hari RM10,000 (Maksima 2 Kali Tuntutan)

Caruman Tahunan Minima dan Maksima

Caruman (Yuran Tabarru’) Paling Rendah dan Paling Tinggi yang perlu dibayar untuk setiap Tahun. Perbezaan Harga (Julat Harga) tertakhluk kepada beberapa Faktor dan Pertambahan Faedah seperti :

  • Pilihan Penjimatan Kos Deduktibel RM500 atau Ko-Takaful 20%
  • Dan Harga asas Medical Card
  • Dan atau Tanpa, Tambahan Booster Had Tahunan
  • Dan atau Tanpa, Tambahan Elaun Tunai Wad RM10,000

Caruman Bulanan Minima dan Maksima

Caruman (Yuran Tabarru’) Paling Rendah dan Paling Tinggi yang perlu dibayar untuk setiap Bulan.

Untuk detail lebih lanjut berkenaan Pelan Hebat ini, sila rujuk Pelan Medical Card AIA.

Borang Memohon Sebutharga (Quotation) Percuma

Isi borang online mengikut keperluan perlindungan permohonan takaful yang anda perlukan dan hantarkan permohonan. Kami akan membantu anda dalam menyediakan sebut harga dan menguruskan permohonan anda secara Percuma.