Harga Takaful Hibah (Pelan Khairat) AIA Termurah

Masukkan detail yang diperlukan. Rujuk Nota dibahagian bawah untuk keterangan detail.

Nota

Pilihan Pelan Hibah

Pelan Hibah AIA melindungi anda dengan jumlah minima sebanyak RM50,000.

 1. Pelan 1 : RM50K – RM300K
  • Jumlah Pampasan (Hibah) RM50,000 Sehingga RM300,000.
  • Faedah Asas yang diberikan dalam Pelan 1 ini adalah termasuk :
   • 100% Jumlah Pampasan (Hibah) jika berlaku kematian biasa.
   • 100% Jumlah Pampasan (Hibah) jika berlaku hilang upaya/cacat kekal.
   • 200% jika berlaku kematian akibat kemalangan.
  • Pilihan Faedah Tambahan :
   • Faedah Pengecualian Caruman (Waiver) jika berlaku penyakit kritikal.
 2. Pelan 2 : RM350K – RM3Juta
  • Jumlah Pampasan (Hibah) RM350,000 Sehingga RM3,000,000.
  • Faedah asas yang diberikan dalam Pelan 2 ini adalah termasuk :
   • 100% Jumlah Pampasan (Hibah) jika berlaku kematian biasa.
   • 100% Jumlah Pampasan (Hibah) jika berlaku hilang upaya/cacat kekal.
   • 200% Jumlah Pampasan (Hibah) jika berlaku kematian akibat kemalangan.
   • 200% Jumlah Pampasan (Hibah) jika berlaku kematian semasa mengerjakan Haji atau Umrah.
   • 300% Jumlah Pampasan (Hibah) jika berlaku kematian akibat kemalangan semasa menaiki kenderaan awam.
   • 600% Jumlah Pampasan (Hibah) jika berlaku kematian akibat bencana alam.
  • Pilihan Faedah Tambahan :

Jantina

Sila pilih jantina anda atau orang yang ingin mengambil Pelan Hibah.

Umur

Sila pilih umur anda atau orang yang ingin mengambil Pelan Hibah.

Jumlah Pampasan Khairat (Hibah)

Sila pilih nilai yang ingin dihibahkan. Nilai ini adalah nilai pampasan jika berlaku kematian kepada anda atau orang yang ingin mengambil Pelan Hibah. Pelan-pelan ini merangkumi nilai seperti berikut :

 • Pelan 1 : RM50,000 Sehingga RM300,000
 • Pelan 2 : RM350,000 Sehingga RM3,000,000

Untuk nilai yang lain sila hubungi kami melalui borang online dibawah.

Caruman Tahunan

Caruman (Yuran Tabarru’) yang perlu dibayar untuk setiap tahun. Bayaran Caruman adalah kekal sehingga Tempoh Matang.

Caruman Bulanan

Caruman (Yuran Tabarru’) yang perlu dibayar untuk setiap bulan. Bayaran Caruman adalah kekal sehingga Tempoh Matang.

Tambahan Nota

 • Perlu diingatkan Harga Caruman (Harga Takaful Hibah) yang disenaraikan tidak termasuk Faedah Pengecualian Caruman (Waiver) jika berlaku penyakit kritikal.
 • Tempoh Matang untuk pelan-pelan ini adalah Umur 70 Tahun.
 • Untuk detail lebih lanjut berkenaan Pelan Hebat ini, sila rujuk Pelan Takaful Hibah AIA.

Borang Memohon Sebutharga (Quotation) Percuma

Isi borang online mengikut keperluan perlindungan permohonan takaful yang anda perlukan dan hantarkan permohonan. Kami akan membantu anda dalam menyediakan sebut harga dan menguruskan permohonan anda secara Percuma.