Medical Card (Kad Perubatan) adalah Pelan Takaful yang melindungi kewangan anda sekiranya anda dimasukkan ke Hospital disebabkan Penyakit atau Kemalangan.

Medical Card AIA

Dengan adanya Medical Card, segala kos perbelanjaan rawatan di hospital (tidak termasuk Deduktibel atau Ko-Takaful) akan di tanggung oleh AIA (tertakhluk kepada terma dan syarat).

Detail dan Faedah Medical Card AIA

Perlindungan Asas Pelan Medical Card
Umur Pendaftaran 14 Hari Sehingga Umur 70 Tahun
Melindungi Sehingga Umur 100 Tahun
Had Seumur Hidup Tiada Had
Fleksibiliti Pelan Medical Card
Pilihan Penjimatan Kos Deduktibel RM500 / Ko-Takaful 20%
Pilihan Had Harga Bilik (Harian) RM180 / RM250 / RM350
Had Tahunan RM180,000 / RM250,000 / RM350,000
Fleksibiliti Pelan Medical Card
Pilihan Penjimatan Kos Deduktibel RM500 / Ko-Takaful 20%
Pilihan Had Harga Bilik (Harian) RM180 / RM250 / RM350
Had Tahunan RM180,000 / RM250,000 / RM350,000
Pilihan Tambahan Booster Had Tahunan Untuk Bilik RM250 / RM350
Had Tahunan Booster Bilik RM250 RM1 Juta
Had Tahunan Booster Bilik RM350 RM1.5 Juta
Penjagaan Dalam Hospital (Wad)
1. Had Harga Bilik (Sehingga 150 Hari Setiap Tahun) RM180 / RM250 / RM350
2. Unit Rawatan Rapi (Sehingga 150 Hari Setiap Tahun)
3. Yuran Berkaitan Semasa Dalam Hospital
Mengikut Had Tahunan
Penjagaan Luar Hospital (Pesakit Luar)
1. Pra-Penghospitalan (60 Hari Sebelum Diwadkan)
2. Selepas Penghospitalan (150 Hari Selepas Rawatan Di Wad)
3. Rawatan Dialisis Buah Pinggang Dan Kanser Pesakit Luar
4. Rawatan Kecemasan Pesakit Luar Akibat Kemalangan (Termasuk Rawatan Pergigian) Dan 30 Hari Rawatan Susulan
Mengikut Had Tahunan
5. Rawatan Pesakit Luar (untuk Setiap Tahun)
• Bronkitis, Influenza, Denggi dan Pneumonia
RM3,000 / RM4,000 / RM6,000
Penjagaan Tambahan
1. Penjagaan Home Nursing (Had Seumur Hidup 180 Hari) RM3,000 / RM4,000 / RM6,000
2. Pemindahan Perubatan Kecemasan Dan Penghantaran Balik USD 1 Juta
3. Faedah Elaun Tunai Wad Jika Dimasukkan Ke Unit Rawatan Rapi (ICU) Minima 5 Hari atau Diwadkan Minima 15 Hari RM10,000 (Maksima 2 Kali Tuntutan)

Kalkulator Anggaran Harga Medical Card AIA

Masukkan detail yang diperlukan untuk mendapatkan Harga Anggaran (Harga Minima dan Maksima) Caruman Bulanan atau Tahunan Medical Card AIA.

Perbezaan Harga (Julat Harga Maksima dan Minima) tertakhluk kepada beberapa Faktor dan Pertambahan Faedah seperti :

  • Pilihan Penjimatan Kos Deduktibel RM500 atau Ko-Takaful 20%
  • Dan Harga asas Medical Card
  • Dan atau Tanpa, Tambahan Booster Had Tahunan
  • Dan atau Tanpa, Tambahan Elaun Tunai Wad RM10,000

Untuk Harga Caruman yang lebih tepat, hubungi kami dengan menghantar Borang Permohonan Takaful Online di bawah.

Cara Pilih Medical Card Yang Sesuai

Pilihan Deduktibel Atau Ko-Takaful

Apakah Deduktibel RM500?

Bayaran Tetap sebanyak RM500 yang perlu ditanggung oleh Pelanggan Medical Card sebelum terima rawatan atau sebelum dimasukkan ke Wad Hospital, untuk satu penyakit/musibah.

Apakah Ko-Takaful 20%?

Bayaran Tetap sebanyak 20% dari Jumlah Bil (atau Maksima RM3,000) yang perlu ditanggung oleh Pelanggan Medical Card. Perlu dibayar setelah selesai mendapatkan rawatan di Hospital.

Yang Mana Paling Baik?

Klik Di Sini untuk tahu beza Deduktibel dan Ko-Takaful dengan lebih lanjut. Untuk pelan Medical Card ini, anda perlu mengasingkan dahulu Tunai dalam simpanan sendiri bagi tujuan Tabung Kecemasan.

Jika anda mampu untuk simpan atau mampu menyediakan Tunai sebanyak RM3,000, anda boleh memilih Pelan Medical Card dengan Ko-Takaful 20% (Maksima RM3,000). Pilihan ini juga menyebabkan Caruman Bulanan atau Tahunan anda lebih kecil berbanding pilihan Deduktibel RM500.

Jika anda hanya mampu untuk simpan RM500. Maka, Deduktibel RM500 adalah lebih sesuai untuk Pelan Medical Card anda.

Logik Had Penggunaan Medical Card

Rekod menunjukkan 95% Jumlah Tuntutan untuk Rawatan di Hospital kurang dari RM150,000 setahun. Jadi, tidak salah untuk anda mengambil Pelan Medical Card Bilik 180 dengan Had Tahunan RM180,000.

Perlu diingatkan juga, Pelan Medical Card bukan untuk mendapatkan rawatan yang mewah dan selesa. Tetapi ia lebih kepada berapa cepat untuk anda mendapatkan dan menyelesaikan rawatan sekiranya anda dimasukkan ke Hospital. Yang penting, ianya wajib ada dan berkadar dengan keperluan bukan mengikut kemahuan dan kehendak.

Kepentingan Pelan Takaful Selain Medical Card

Selain Medical Card, Pelan Takaful yang penting adalah Pelan Takaful Hibah dan Pelan Takaful Perlindungan Penyakit Kritikal.

Susun kewangan anda sebaik mungkin dengan harapan anda memiliki ketiga-tiga Pelan Takaful Asas ini.

Borang Memohon Sebutharga (Quotation) Percuma

Isi borang online mengikut keperluan perlindungan permohonan takaful yang anda perlukan dan hantarkan permohonan. Kami akan membantu anda dalam menyediakan sebut harga dan menguruskan permohonan anda secara Percuma.