Pelan Hibah Takaful adalah pelan yang wajib dimiliki oleh setiap individu yang berusia 16 tahun ke atas. Menjadi keutamaan kepada mereka yang sudah berkeluarga.

Harga Pelan Takaful Hibah AIA

Apakah Faedah Asas Pelan Takaful Hibah AIA?

 1. Hibah Jika Meninggal Dunia (Khairat Kematian)
 2. Hibah Jika Berlaku Hilang Upaya atau Cacat Kekal
 3. Faedah Penepian Caruman (Waiver)
 4. Faedah Tempoh Matang

Hibah Jika Meninggal Dunia (Khairat Kematian)

 1. Sekiranya berlaku kepada anda. Jumlah hibah akan diberikan kepada waris.
 2. Pilihan jumlah hibah bermula dari RM50,000.
 • Untuk Pelan Takaful Hibah RM50,000 ke RM349,000 :
Keadaan Meninggal Dunia Jumlah Hibah Yang Akan Diterima
Akibat Biasa (Sakit) 100%
Akibat Kemalangan 200%
 • Untuk Pelan Takaful Hibah RM350,000 ke RM2,000,000 :
Keadaan Meninggal Dunia Jumlah Hibah Yang Akan Diterima
Akibat Biasa (Sakit) 100%
Akibat Kemalangan 200%
Semasa Mengerjakan Umrah dan Haji 200%
Akibat Kemalangan Semasa Menaiki Kenderaan Awam 300%
Akibat Bencana Alam 600%

Hibah Jika Berlaku Hilang Upaya atau Cacat Kekal

 • Sekiranya berlaku kepada anda. 100% jumlah hibah akan diberikan kepada anda.
 • Jumlah hibah adalah bersamaan dengan jumlah hibah jika meninggal dunia.
 • Faedah ini adalah percuma. Tidak perlu caruman tambahan.

Faedah Penepian Caruman (Waiver)

Sekiranya berlaku Penyakit Kritikal atau Hilang Upaya, caruman polisi tidak lagi perlu dibayar oleh anda. AIA akan membantu anda dengan meneruskan pembayaran caruman untuk memastikan anda terus menikmati faedah lain.

Faedah Tempoh Matang

 • Tempoh matang adalah tempoh maksima sijil takaful berkuatkuasa.
 • Pilihan tempoh matang adalah pada umur 70 atau 80.
 • Apabila selesai umur matang sijil dan tidak berlaku apa-apa musibah, anda layak untuk mendapat sejumlah pulangan tunai.

Berapa Harga Caruman Pelan Takaful Hibah AIA?

Dapatkan harga caruman anggaran dengan menggunakan kalkulator dibawah. Hubungi kami untuk harga dan keterangan yang lebih tepat.

 • Caruman akan ditentukan mengikut keadaan semasa berpandukan beberapa faktor :
  1. Umur
  2. Jantina
  3. Jenis Pekerjaan
  4. Jumlah Hibah
  5. Pilihan Faedah Tambahan
 • Caruman Bulanan atau Tahunan adalah tetap. Tidak akan berlaku RePricing dimasa hadapan.

Borang Memohon Sebutharga (Quotation) Percuma

Isi borang online mengikut keperluan perlindungan permohonan takaful yang anda perlukan dan hantarkan permohonan. Kami akan membantu anda dalam menyediakan sebut harga dan menguruskan permohonan anda secara Percuma.